Звертаю увагу учасників форуму, що в разі, якщо ви цитуєте повідомлення іншого учасника, яке явно порушує пункт 1.1.1 Правил (Публікувати на Форумі повідомлення, зображення та інші файли, що порушують морально-етичні норми, непристойності), то ваше повідомлення теж попадає під порушення цього пункту.
Крім того, цитування очевидно провокативних повідомлень може бути розцінено як співучасть у лайці (http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=60380), і всі учасники караються однаково.
Не поширюйте гидоту на форумі!

Обращаю внимание участников форума, что в случае, если вы цитируете сообщение другого участника, которое явно нарушает пункт 1.1.1 (Публиковать на Форуме сообщения, изображения и любые другие файлы, нарушающие морально-этические нормы, непристойности.), то ваше сообщение тоже попадает под нарушение этого пункта.
Кроме того, цитирование заведомо провокационных сообщение может быть расценено как соучастие в ругани (http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=60380), и все участники наказываются одинаково.
Не распространяйте гадости на форуме!