КПК

Показати повну версію : О соблюдении Конституции Украины акцию я планирую у городского совета ДнепропетровскаTruth_dp_ua
25.03.2008, 14:57
О соблюдении Конституции Украины акцию я планирую у городского совета Днепропетровска 26.03.2008г. в среду примерно с 9:00 утра по украинскому времени на пересечении улицы Ленина и проспекта Карла Маркса в Днепропетровске. Я планирую надеть на себя плакаты с соответствующей информацией.
Сессии городского совета Днепропетровска обычно проводятся в конце каждого месяца, я планирую выступать в конце каждого месяца.

Truth_dp_ua
25.03.2008, 17:12
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 25.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (зазіхань).
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводюженню чи покаранню.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.

Ed
25.03.2008, 18:06
Я планирую надеть на себя плакаты с соответствующей информацией.

...и поджечь

Дерсу-Узала
25.03.2008, 19:05
Посдравляю братский Бельгийский народ с первым снегом. Сегодня, 25-03 -2008 в Бельгии выпал первый нег!

BestAlex
25.03.2008, 19:08
автор - не тётенька которая в районе ТЦ "Украина" играет на гитаре заунывные песни?
очень по фактуре поста похоже, очень..

BestAlex
25.03.2008, 19:08
Дэрсу, Вы собственно о чем?:)

Sargasss
25.03.2008, 20:07
О соблюдении Конституции Украины акцию я планирую у городского совета Днепропетровска

О мастер Йода. Ты посетил наш город.:smt227

BestAlex
26.03.2008, 09:04
я планирую выступать в конце каждого месяца.
напомнило Вернисаж из "Городка", где В.И. Ленин от души пляшет на столе в каком-то кабаке, потом стоп-кадр - и надпись: "Художник такой-то. В.И.Ленин выступает перед рабочими и крестьянами" :)