КПК

Показати повну версію : Внесены изменения в Закон Украины " О торгово-промышленных палатах в Украине"legetime
16.10.2014, 11:41
З 15.10.2014р. набув чинності Закон України від 02.10.2014р. 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» («Голос України» від 14.10.2014р. 197), яким внесені зміни до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

В зв'язку з цим, суб'єктам малого підприємництва для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини необхідно надати разом з заявою документи, які підтверджують їх статус відповідно до п.3. ст.55 Господарського Кодексу України:

- підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

1) належним чином засвідчену копію звіту про фінансові результати та сукупний дохід за попередній звітний період (календарний рік) (форма ї 1-м та форма ї 2-м),

2) належним чином засвідчену копію звіту з праці за попередній звітний період (календарний рік) або додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пункт 3.1 розділу III) та/або інші підтверджуючі цей факт документи,

3) документ, що підтверджує повноваження особи на отримання сертифіката та право підписання акта надання послуги (оригінал довіреності, належно засвідчену копію наказу, інше).

http://legitim.etov.com.ua